Een efficiëntere organisatie door verandermanagement

Wanneer personeel of afdelingen niet met elkaar samenwerken, kan dit grote gevolgen hebben voor jouw organisatie. De productiviteit daalt fors, de werksfeer verslechtert en enige vorm van passie blijkt te ontbreken bij het personeel.

Herken jij dit binnen jouw organisatie? Dan is verandermanagement voor jou een oplossing. In dit artikel leggen wij uit wat verandermanagement voor jouw organisatie kan betekenen. Daarnaast wordt er ook uitgelegd waar jij allemaal rekening mee moet houden, wanneer je verandermanagement wilt gaan inzetten binnen jouw organisatie. 

Wat houdt verandermanagement in? 

Verandermanagement ziet op de structuur, cultuur en strategie van een organisatie. Dit zijn drie aspecten die bepalen waarom het in jouw organisatie niet loopt zoals je wil. Hangt er een angstcultuur binnen de organisatie of zorgt de bureaucratische structuur ervoor dat ideeën verloren gaan? Met verandermanagement worden alle pijnpunten van jouw organisatie aangekaart.

Hierna worden langdurige oplossingen geformuleerd. waarmee een verandermanagementtraject wordt opgesteld. Dit traject wordt vervolgens geïmplementeerd binnen de afdelings- en/of organisatiestructuur. Wanneer het volledige traject succesvol is doorlopen, zal jouw organisatie weer naar behoren functioneren. 

Wat zijn de voordelen van verandermanagement? 

Verandermanagement zorgt ervoor dat er langdurig resultaat wordt behaald binnen een organisatie. Organisatie die een succesvol verandermanagementtraject zijn doorlopen, rapporteren veranderingen als:
– Een lager ziekteverzuim;
– Hogere productiviteit;
– Betere zelfstandigheid onder personeel. 

Waar moet rekening mee gehouden worden bij verandermanagement? Overweeg je om verandermanagement te gebruiken binnen jouw organisatie? Houd er dan rekening mee dat het geen snelle oplossing is. Voor een langdurig resultaat kun je binnen een dag, of zelfs een week, klaar zijn.

Daarnaast is verandermanagement een intensief proces voor de gehele afdeling/organisatie. Elk personeelslid is er namelijk bij betrokken. Alsmede het management en indien nodig de eigenaren van de organisatie. Het is dan ook de bedoeling dat er de gelegenheid en de ruimte gecreëerd wordt om het verandermanagement toe te passen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vrijhouden van de planning om interviews af te nemen bij het personeel. Op korte termijn kan dit vervelend zijn, omdat je personeel minder beschikbaar is. Echter zal het op de lange termijn zijn vruchten afwerpen.